Når du trenger hurtig og effektiv transport fra én plass til en annen

Nettopp fordi vi har baser over hele Sør-Norge og mange helikopter tilgjengelig til enhver tid, kan vi hjelpe deg.

Forrutsetningen er dagslys og tilfredsstillende værforhold.

Vi lander nesten hvor som helst, så lenge landingstillatelsen er i orden.

KONTAKT OSS FOR Å DISKUTERE DITT TRANSPORTBEHOV

Vi har satt opp noen faste taxi turer som du kan bestille til fast pris fra vårt online bookingsystem.

Klikk her for å se på turer fra bergen.

Hva trenger du å vite for å bestille helikoptertaxi

Landingstillatelse
Du som kunde er NØDT å skaffe landingstillatelse på den plassen vi skal lande. Dersom ikke det foreligger en gyldig landingstillatelse vil vi ikke fly.

Landingstillatelse skal være skriftlig fra grunneier i de tilfeller vi lander på innmark. Dersom du ønsker landing i utmark, må også kommune/fylkesmannen godkjenne landing.

Landing i nasjonalpark er nærmest umulig, men dersom du får godkjent landingen kan vi også fly her.

Vi kan i enkelte tilfeller hjelpe deg med å skaffe landingstillatelse, men dette vil koste i forhold til medgått tid.

Betaling
Vi tar betalt for turen i henhold til den avtalte summen før vi starter på turen.

Dersom vi skal hente kunde en plass som medfører at vi flyr til et sted før vi treffer den som betaler, vil vi ta betalt på kort med vår kort terminal, via VIPPS eller betalingslinker fra vårt betalingssystem.
Faste kunder vil kunne få faktura.

Dårlig vær eller turen tar lenger tid enn planlagt
Dersom vi møter vær på som medfører at vi må fly en lenger rute enn det som er avtalt vil kunde måtte betale for den ektra tiden som medgår.

Ofte har kunden planlagt turen dårlig som medfører at vi må vente, ikke kan lande der vi skal hente eller må fly ekstra. Dette inngår ikke i prisen du får fra oss. Det betyr at du må ha fokus på å være effektiv.
Dersom kunden medfører ekstra tidsbruk vil dette belastes ekstra.

Navn og vekt på alle passasjerer
Vi er nødt å vite hvem vi har med oss i helikopteret til enhver tid.
Det betyr at du er nødt å oppgi hvem som skal være med og hva vekten på personen er. Vi beregner hvilket helikopter vi skal benytte og gi pris på utifra hvor mange personer, hvor mye de veier og distanse som skal flyges. I tillegg må vi beregne inn drivstoff og muligheter for å fylle drivstoff.

Vi flyr kun i dagslys
Dersom du bestiller en tur som medfører at pilot og helikopter ikke kommer seg tilbake til basen, må du betale for overnatting og diet for piloten.
Skal du bestille helikopter så vær tidlig ute. Ikke i siste liten. Vi trenger litt tid til å planlegge turen og kan derfor ikke ta av umiddelbart om ikke helikopter er klart og vi kjenner til rute og landingssteder fra før.