Fonnafly og Opp kraftledningstjenester har i samarbeid utviklet metoder for å kunne utføre arbeid på fase/jordlinje.

Jobben kan utføres på alle type linjer, også de som er karakterisert som ikke sikre, på grunn av alder og/eller tilstand.

Korg

Fordelen med våre metoder er:

 • Kort eksponeringstid for mannskap på linje
 • Rask innkoplingstid av linje
 • Person i korgen blir sikret med line fra helikopter der det er nødvendig.

Vi utfører ved bruk av korger på fase:

 • Av og på montering av markører
 • Utskifting av avstandsholder på duplex
 • Av og på montering av dempelodd og dempelooper
 • Alle typer reparasjon på fase/jordlinje

Live Line Jig

Fordelen med våre metoder er:

 • Kort eksponeringstid for mannskap på linje
 • Rask innkoplingstid av linje
 • Person i korgen blir sikret med line fra helikopter der det er nødvendig

Vi utfører ved bruk av korger på fase:

 • Av og på montering av markører
 • Utskifting av avstandsholder på duplex
 • Av og på montering av dempelodd og dempelooper
 • Alle typer reparasjon på fase/jordlinje

ARS stol

Fordelen med bruk av ARS stol:

 • Rask riggetid (alt utstyr kan fraktes i helikopter)
 • Ingen belasting av fase/jordlinje
 • Rask innkoplingstid av linje

Vi utfører ved bruk av ARS stol:

 • Av og på montering av markører
 • Utskifting av avstandsholder på duplex/ triplex
 • Reparasjon av skader på fase
 • Av og på montering av dempelodd og dempelooper.
 • Inspeksjon av linjer og master, med mulighet for nærfoto og film av skader

KONTAKT OSS FOR MER INFORMASJON