Helikoptertransport med underhengende last er en effektiv og sikker måte å få transportert varer og materiell.

Helikopteret

Fonnafly benytter i hovedsak Eurocopter AS350 helikopter til lasteflygning. Denne maskintypen har stor løftekapasitet, maksimalt 1400 kg under optimale forhold. Arbeidshiv på en vanlig lastejobb legges normalt på mellom 900-1000 kg for å oppnå best effektivitet og kostnadsbesparelse.

For å frakte materiell underhengende med helikopter i tettbebygget strøk kreves det helikopter med to motorer.
Til denne type oppdrag bruker vi vår Agusta A109 som har to motorer (twin-engine). Maskinen har en løftekapasitet opp mot 700 kg.


Viktig å vite om løfteoppdrag

Med våre baser på Torp, Kristiansand, Sand, Bergen, Voss og Stryn har vi kort oppmøte til både kyst- og fjellområder på hele vest og sør landet.

Når du bestiller et lasteoppdrag så er det flere viktige faktorer som spiller inn i forhold til hva sluttsummen blir på jobben. Det er du som kunde som setter forutsetningene for at Fonnafly skal kunne gjøre en god jobb.

 • Avstand fra vår base til oppdrags sted
 • Avstand fra der hivet skal hentes til der det skal leveres
 • Høydeforskjeller mellom hente- og leverings-plass
 • Hva skal fraktes. Forskjellige typer hiv flys med ulik hastighet
 • Krav til presisjon / forsiktighet
 • Kundens erfaringsnivå ifht. bruk av helikopter
 • Nøyaktighet på vekt på hiv. Dersom tyngre enn oppgitt, må hivene pakkes om
 • Hvordan hiv er pakket/satt sammen
 • Værforhold
 • Forhold på avtalt oppmøtested (ingen løse gjenstander)
 • Landingstillatelse (nasjonalparker, innmark/utmark)
 • Eventuellt behov for ekstra bakkemanskaper og drivstoff utover normalen
 • Bestille tidlig og ta oss gjerne med i planleggingsfasen

Bigbags:
– Vi kan ta med bigbags etter behov og på forespørsel. Dersom du har behov for et større antall, må vi vite dette i forkant
– Kunde blir belastet for antall bigbags som blir brukt


Materiell transport

Den type lasteflygning vi utfører mest er transport av alle typer materiell.
Materiell kan fraktes på paller, som oppstroppet hiv, i bigbag eller nett.

Transport av glava i nett
Materialer ferdig stroppet i hiv

Hyttemontering

Det har blitt mer og mer populært å bygge modulbaserte hytter.
Fonnafly har tilegnet seg bred erfaring på å montere slike byggesett ved hjelp av helikopter.


Betong

Trenger du å støpe en plass som er lite tilgjengelig?

Vi kan levere betong hvor som helst. Ved bruk av betong tobbe kan vi levere betongen direkte der du skal ha den.

Vi kan støype alt fra demninger til ringmurforskalinger, betongdekke og hyttefundament.

Stipulert flytid er om lag 3 minutt per km tur/retur (ved store høydeforskjeller vil flytiden øke) Her er tiden det tar å fylle og tømme tobben ikke medregnet. Vi regner ca 2,5-3 tobb på 1 kubikkmeter betong. Ved større jobber kan vi øke effektiviteten ved å bruke to tobber.


Saging/skogrydding

Vi tilbyr rydding av skog langs vei og linje traseer.
Her bruker vi både vertikalsag og klo med saks.


Mastemontering

Når kraftlinjer skal bygges, blir ofte helikopter brukt for å montere mastene sammen. Dette er en jobb hvor det kreves piloter med lang erfaring.


Lasteflyging i tettbebygde strøk

Ofte trenger kunden å få fraktet materiell som boblebad, kjøletårn, vindu og lignende til høybygg som ligger i tettbebygde strøk.
Sammenlignet med å bestille kranbil og stenge av en trafikkert gate i flere timer, kan et tomotors helikopter være den enkleste og billigste løsningen

Lasteflygning over tettbebygde strøk krever egen godkjennelse og det er krav til 2 motorer på helikopteret.


Knusekule

Kule kan brukes til å knuse is, masser, løse steinblokker og lignende fra fjellsider eller andre utilgjengelige steder.

Kontakt oss for å få mer info.


Brannslukking

Vi har brannbøtte og kan bidra når det er behov for å slukke brann. Brannbøtten kan også brukes til å spyle fjellsider i forbindelse med ras, løsmasser o.l.

Slukking av togbrann på Bergensbanen

Kontakt oss for å få mer info.