Var dette kult nok Yngve?

Lasteflyging

Her legger vi inn det ene og det andre.