Helikopter blir ofte brukt til å samle sammen reinsflokker som beiter over store områder, eller forvaltning av vilt og rovdyr over hele landet.

Helikopter som benyttes

Fonnafly benytter i både EC130 og AS350 til denne typen oppgaver.