Helikopter blir ofte brukt til å samle sammen reinsflokker som beiter over store områder, eller forvaltning av vilt og rovdyr over hele landet.

Helikopter som benyttes

Fonnafly benytter i både EC120, EC130 og AS350 til denne typen oppgaver. Ofte er EC120 og EC130 å fortrekke på grunn av sine lave støynivå.


Reindriving

Helikopter blir ofte brukt til å samle sammen reinsflokker som beiter over store områder. Dette er en metode som er meget effektiv.

Belastningen på miljøet er kortvarig og setter ingen spor i naturen.

Reindriving med 2 helikopter


Flyging i forbindelse med Jakta

Når det er tid for jaktsesongen igjen er det mange som ønsker å bruke helikopter til å bli flydd ut i naturen og hentet igjen senere.

Vi pleier å ha et helikopter stasjonert på Haukelisæter i perioden med reinsdyrjakt. Her kan du bestille oss.
Vi kan også fly eventuelle bytte ut med longline.

For å bli flydd ut til jaktområder på vidda er det noen vilkår som må oppfylles:

  • Du må ha gyldig jaktkort
  • Vi kan kun hente og bringe deg til plasser som er godkjent

Rovdyr telling og merking

Vi jobber blant annet sammen med Statens Naturoppsyn (SNO) som forvalter rovdyr i Norge


Reinsdyr telling og merking

Har man ansvaret for reinsdyr så kreves det også at man har kontroll på de. Vi har helikopter som egner seg godt til denne oppgaven.