1.      FONNAFLY AS

Eier av denne nettsiden er:

Fonnafly AS, Hangarveien 7, 3241 Sandefjord

Tlf. 88 00 13 13

Epost: post@fonnafly

Org.nr: NO 958 245 335 MVA

           

2.      FORMÅLET MED VÅR ADMINISTRERING AV PERSONOPPLYSNINGER

I forbindelse med kundeforhold må vi innhente opplysninger som navn, adresse, postnummer/sted, og annen nødvendig informasjon. Dette er opplysninger vi utelukkende benytter for å håndtere ditt kundeforhold. Du har rett til innsyn, retting og sletting av data vi har lagret om deg.

3.      UTLEVERING AV PERSONOPPLYSNINGER TIL TREDJEPART

Utlevering av personopplysninger vil ikke skje, med mindre det foreligger lovbestemt opplysningsplikt ovenfor offentlige myndigheter.

4.      KUNDEREGISTER

Vårt kunderegister inneholder opplysninger om kunden som navn, adresse og informasjon om kontaktperson hos kunden, og opplysninger om hvilke tjenester og produkt kunden har avtale om.

5.      INFORMASJONSKAPSLER

Fonnafly benytter informasjonskapsler, også kalt Cookies, på nettsidene. Ved å bruke nettsidene vår samtykker du i at vi kan sette disse i din nettleser. Cookies er standard Internett-teknologi som de aller fleste nettsteder benytter. Vi benytter denne kunnskapen for å tilby deg en bedre kundeopplevelse neste gang du kommer til nettsiden vår. De fleste nettlesere som Opera, Internet Explorer, Firefox, Safari etc, er innstilt slik at cookies blir akseptert automatisk. Om du ikke ønsker å akseptere cookies må du selv endre innstillingene i din nettleser. Merk at denne innstillingen kan føre til at mange nettsteder ikke vil fungere optimalt.

6.      BRUK AV INFORMASJONSKAPSLER PÅ DENNE NETTSIDEN

Eier: Wix/Google Analytics

Formål: Samle informasjon om hvordan besøkende benytter nettsiden. Vi bruker denne informasjonen for å lage rapporter for å bedre nettsiden. Informasjonskapslene anonymiserer all informasjon. De sier noe om at antall besøkende på nettsiden, hvor de kommer fra og hvilke sider de besøker.

Eier: Facebook

Formål: Samler informasjon om beøkende for å tilpasse markedsføring på Facebook

7.      KONTAKTSKJEMA

Når du fyller ut kontaktskjema på nettsiden lagrer vi denne informasjonen i vår database. Denne informasjonen vil vi lagre for å kunne yte bedre kundeservice. Vi etterstreber å ikke ta vare på dine detaljer lenger enn nødvendig.

8.      E-POST KOMMUNIKASJON SUPPORT

All e-post som blir sendt til blir lagret i vårt kunderegister. Disse blir loggført som en del av ditt kundeforhold med oss, og blir lagret så lenge du har et kundeforhold med oss.

9.      INNSYN OG RETTING

Etter personopplysningsloven har den enkelte krav på innsyn i de opplysningene som er registrert om en selv. Innsyn kan en få ved å henvende seg til Fonnafly på epost: post@fonnafly.no. Dersom registrerte opplysninger er uriktige eller ufullstendige, kan en kreve disse rettet.

10.  ANSVARLIG DATABEHANDLER

Daglig leder i Fonnafly AS er ansvarlig for behandling av personopplysninger. Vedkommende er ansvarlig for at det blir gjennomført internkontroller med hensyn til behandling av personopplysninger, og at eventuelle avvik fra gjeldene lovverk blir meldt inn og rettet. Vi etterstreber til enhver tid å følge gjeldende regelverk for personvern. Har du spørsmål, ta kontakt på  eller 88 00 13 13.